تعیین سطح

تست تعیین سطح

توضیحات آزمون:

با پاسخ دادن به 60 سوال این آزمون، نمره تقریبی آیلتس، تافل، و شاخص زبانی اتحادیه اروپا محاسبه شده و به شما نمایش داده می‌شود.

You must specify an email address.