علمی و آکادمیک

آشنایی و به کارگیری اصول علمی و آکادمیک یادگیری و تمرین زبان انگلیسی

تجربه

بیش از پانزده سال تدریس از مبتدی تا ارشد و دکتری آموزش زبان

عملیاتی

متخصص در تکنیک ها و راهکار های ماربردی زبان آموزی

ساده و دوست داشتنی

بیان اصول پیچیده علمی به زبان ساده

مشاوره رایگان

مشاوره و نیاز سنجی رایگان برای زبان آموزان در سطوح مختلف

آموزش نوین

آموزش به سبک آخرین متد های آموزشی